RADNI SASTANAK RAVNATELJA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

 

U Centru za socijalnu skrb Dugo Selo održan je dana 20.03.2019. radni sastanak ravnatelja centara za socijalnu skrb u Zagrebačkoj županiji. Cilj sastanka je bila razmjena iskustava o suradnji centara za socijalnu skrb s pravosudnim tijelima te unaprjeđenje organizacije rada u centrima.

Dugotrajnost pojedinih sudskih postupaka, neprovođenje zaštitnih mjera izrečenih od strane prekršajnog suda, nedovoljna povezanost kaznenog i obiteljskog prava su iskustva koja dijele svih centri. Posljedica toga je dodatno opterećenje stručnih radnika u centrima koji poduzimaju radnje i mjere iz svoje nadležnosti, a što često nije dovoljno za primjenu nefunkcionalnih ponašanja roditelja, odnosno pojedinaca.

Dio centara radi u neprimjerenim prostornim uvjetima, a svi imaju značajan nedostatak stručnih radnika.

Svi se slažu da je nužno Pravilnike o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova mijenjati u skladu sa stvarnim potrebama pojedinih centara, obilježjima  područja koja svojim radom pokrivaju i broja stanovnika.

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti centra za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Centar za socijalnu skrb Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.   

 • • •

VIZIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Centra,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Centra za socijalnu skrb Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

  

 

 

 FAQ

 

Kontakt

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596

MB: 02873125

IBAN: HR 97 239000 110054 6642

 

 

Koronavirus 

 

 

 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 730 do 1530 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
CZSSDS - 2019 - czssds.hr