Open menu

 

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta czssds.hr

 

Kao tijelo javnog sektora, Centar za socijalnu skrb Dugo Selo je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju czssds.hr.

 

Status usklađenosti

Mrežna lokacija czssds.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Nepristupačni sadržaj

Mrežna lokacija czssds.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • Veličina fonta glavnog izbornika je premala
 • Inicijalna veličina fonta u tekstu na nekim stranicama je premala

 

Podizanje razine pristupačnosti

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo provodi korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežne lokacije https://czssds.hr. Obzirom da zaposlenici ne posjeduju potrebna stručna znanja, poslovi su povjereni vanjskom suradniku.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije czssds.hr  implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 17.09.2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Izjava je zadnji put preispitana 17. rujna 2020.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win 7 do MS Win10; MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 11, iPhoneXS, iOS Safari.

Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja su ugrađeni moduli i pluginovi NEO-informatike u mrežnu stranicu czssds.hr.

 

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojim su posjetiteljima ponuđene slijedeće opcije:

 • Promjena veličine fonta na stranici.
 • Zamjena postojećeg fonta na stranici alternativnim fontom.
 • Poništavanje promjene veličine fonta na stranici.
 • Promjena kontrasta stranice (3 načina).
 • Čitač ekrana (TTS).
 • Prikaz većeg kursora
 • Podcrtavanje poveznica.
 • Isticanje poveznica pozadinskom bojom.
 • Prikaz stranice u sivim tonovima.
 • Prilagođenost svim mobilnim uređajima
 • Poništavanje svih odabranih opcija za pregled stranice u izvornom obliku.

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti ovog mrežnog sjedišta aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti,  može se odabrati jedna ili više opcija koje pomažu u pregledavanju i korištenju ovog mrežnog mjesta.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice www.czssds.hr ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte službenika za informiranje na slijedeći način: 

 e-poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

telefonom: 01 2753 209

telefaksom: 01/2752 295

poštom: Centar za socijalnu skrb Dugo Selo, Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

U Dugom Selu, 17.9.2020.

 

 

Objava Registra ugovora i Plana nabave - poveznice

 

 • Registar ugovora Centra za socijalnu skrb Dugo Selo objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, poveznica: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ - Registri ugovora.

 • Plan nabave Centra za socijalnu skrb Dugo Selo objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, poveznica: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ - Planovi nabave.

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Službenica za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15 – dalje Zakon).


Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.


Pravo na pristup informacijama  sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.


Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.


Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.


Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  može se  podnijeti Centru za socijalnu skrb Dugo Selo:

 • · pisanim putem na adresu:

  Centar za socijalnu skrb Dugo Selo
  Josipa Zorića 3  10 370 Dugo Selo
 

 • · putem elektroničke pošte: 

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 · telefaksom na broj: 

  01/2752-295 

 • · telefonom na broj: 

  01/2753-209 ili 01/2753-802

 • · službenica za informiranje je Anđelina Gegić, mag.iur.


Centar za socijalnu skrb Dugo Selo ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona.
  

Pristup informaciji može se ostvariti putem slijedećih obrazaca:

Zahtjev za pristup informacijama

 http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/04/NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/04/NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/04/NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc

 

 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

 

Kontakt (e-pošta)

 

 

Koronavirus 

 

 

 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 730 do 1530 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti centra za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Centar za socijalnu skrb Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Centra,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Centra za socijalnu skrb Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN: HR 97 239000 110054 6642

 

 

Koronavirus 

 

 

 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 730 do 1530 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com