Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

 

U Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom provodi se vještačenje sukladno Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja, kojim je propisano:

 • vještačenje je utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe
 • vještačenje se provodi u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja, kao i u svrhu ostvarivanja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja kada je to propisano ovim Zakonom ili posebnim propisom
 • vještačenje se provodi na zahtjev nadležnog tijela koje odlučuje o pravima u ranije navedenim područjima, a za ostvarivanje kojih je potreban nalaz i mišljenje tijela vještačenja
 • vještačenje obavljaju Vijeća vještaka/Vijeća viših vještaka: doktori medicine, socijalni radnici, psiholozi, stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila i pedagozi

 

 

Ovisno o postupcima za ostvarivanje prava, potrebno je obratiti se u sljedeće institucije:

 

 1. u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje podnose se zahtjevi za:
  • utvrđivanje radne sposobnosti
  • utvrđivanje % oštećenja organizma/tjelesnog oštećenja
  • za znak pristupačnosti i cestarinu
  • utvrđivanje prava na staž s produljenim trajanjem
  • uvećani dječji doplatak
 1. u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje podnose se zahtjevi:
  • za ostvarivanje prava na dopust ili rad u polovici punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i prijenos prava iz Zakona o potporama na jednog roditelja
 1. u Centru za socijalnu skrb podnose se zahtjevi za ostvarivanje prava na:
  • osobnu invalidninu
  • doplatak za pomoć i njegu (puni i smanjeni opseg)
  • status roditelja njegovatelja/status njegovatelja
  • naknada do zaposlenja
  • socijalne usluge (pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja – integracija, boravak, smještaj, organizirano stanovanje)

 

 1. u Uredima državne uprave podnose se zahtjevi za ostvarivanje prava na:
  • zdravstvenu zaštitu
  • prava prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata (RVI, znak pristupačnosti, stupanj ortopedskog dodatka, uzrok smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potreba njege i pomoći druge osobe)
CZSSDS @ 2014.