Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZAKLADE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU

 

Zagreb, 29. prosinca 2017. godine

 

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (Narodne novine, broj 111/2007) i članka 4. Statuta Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu od 26. siječnja 2009. godine, Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu raspisuje

 

NATJEČAJ 

za dodjelu najmanje 400 studentskih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu) za akademsku godinu 2017./2018. 

I. Stipendije Zaklade u 1. kategoriji dodjeljuju se studentima deficitarnih studijskih programa s posebnim naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe.

 1. RAČUNARSTVO
 2. STROJARSTVO
 3. ELEKTROTEHNIKA
 4. INFORMATIKA – nastavnički
 5. MATEMATIKA – nastavnički
 6. MATEMATIKA 
 7. FIZIKA – nastavnički
 8. FIZIKA 
 9. DOKTOR MEDICINE
 10. FARMACIJA
 11. ANGLISTIKA - nastavnički
 12. ANGLISTIKA 

 

II. Stipendije Zaklade u 2. kategoriji dodjeljuju se studentima – osobama s invaliditetom;

III. Stipendije Zaklade u 3. kategoriji dodjeljuju se studentima – pripadnicima romske nacionalne manjine; 

IV. Stipendije Zaklade u 4. kategoriji dodjeljuju se studentima– aktivnim kategoriziranim sportašima;

V. Stipendije Zaklade u 5. kategoriji dodjeljuju se studentima koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji;

VI. Stipendije Zaklade u 6. kategoriji dodjeljuju se studentima muzičkih i umjetničkih studijskih programa u Hrvatskoj– nadarenim mladim umjetnicima; 

VII. Stipendije Zaklade u 7. kategoriji dodjeljuju se  studentima bez oba roditelja;

VIII. Stipendije Zaklade u 8. kategoriji dodjeljuju se  studentima roditeljima;

IX. Stipendije se dodjeljuju u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija od  21. prosinca 2017. godine.

X. Prijave za dodjelu stipendija Zaklade podnose se elektronički kao i na propisanom posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije. Elektronički obrazac, obrasci za sve kategorije stipendija, zajedno s napomenama za ispunjavanje istih, Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija i Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija mogu se preuzeti na web stranici: www.nzzpuss.hr

Prijave se podnose  do 30. siječnja 2018. godine do 12h.

 

Prijave na natječaj šalju se:

elektronički: https://193.198.208.242/apex/f?p=azdsstudenti:unos_prijave

i

poštom:

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu

(za studentske stipendije)

Ilica 24/1,  10 000 Zagreb.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

prof. dr. sc. Branka Ramljak

 

Napomene 2017-2018.pdf374.73 KB,Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija_2017_2018_0.pdf1012.15 KB,Prijavni obrazac-1.kategorija. deficitarni studijski programi.pdf288.55 KB,Prijavni obrazac-2.kategorija. osobe s invaliditetom.pdf328.65 KB,Prijavni obrazac-3.kategorija. pripadnici romske nacionalne manjine.pdf305.41 KB,Prijavni obrazac-4.kategorija. aktivni kategorizirani sportasi.pdf344.68 KB,Prijavni obrazac-5.kategorija. studenti bez roditeljske skrbi.pdf305.7 KB,Prijavni obrazac-6.kategorija. mladi umjetnici.pdf343.05 KB,Prijavni obrazac-7.kategorija. studenti bez oba roditelja.pdf306.1 KB,Prijavni obrazac-8.kategorija. studenti roditelji.pdf306.41 KB,Izjava o clanovima zajed.kucanstva.pdf189.36 KB

CZSSDS @ 2014.