Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Održana 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Rugvica: RUGVICA PREDNJAČI U SOCIJALNIM DAVANJIMA

 

Rugvica

 

U Društvenom domu u Rugvici 13. studenoga je održana 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Rugvica kojom je predsjedala predsjednica Vijeća Ana Munić. Na sjednici su jednoglasno prihvaćena izvješća o radu za proteklu godinu Vatrogasne zajednice Općine Rugvica, Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo te Centra za socijalnu skrb Dugo Selo.

 

Predsjednik VZO Rugvica Dražen Vlahović zahvalio je Općini na povećanju sredstava predviđenih za rad vatrogasaca, a načelnik Općine Mato Čičak istaknuo je kako je suradnja između Općine i VZO trenutačno na najvišoj razini. Ravnateljica Gradskog društva CK Dugo Selo Gordana Kocaj upoznala je vijećnike sa širokom lepozom rada Društva te zahvalila Općini na osiguravanju prostora za distribuciju humanitarne pomoći u Jalševcu Nartskom, dok je o izvrsnoj suradnji s Općinom Rugvica govorila i ravnateljica Centra za socijalnu skrb Nada Petković, rekavši kako upravo Rugvica prednjači u socijalnim davanjima na dugoselskom području te kako je model uključivanja osoba koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu u javne radove preuzet i od strane drugih jedinica lokalne samouprave.

Vijeće Rugvice prihvatilo je Strategiju razvoja urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine, u koju su osim Grada Zagreba, uključene i jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, premda ovaj dokument, kako je istaknuo vijećnik HSS-a Željko Vojković, nije dobio potporu Vlade RH, što je konstatirao i načelnik Čičak, koji je dodao, da se temeljem tog dokumenta ipak očekuju neki benefiti za Općinu Rugvica, poput uključivanja u projekt rješavanja javne rasvjete novim i jeftinijim LED svjetiljkama.

Vijećnici su većinom glasova, bez suzdržanih vijećnika HSS-a, usvojili i 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2017. godinu, a u sklopu njih i 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture. Izmjene, kako se čulo. zadržavaju planirani okvir proračuna na razini 25 milijuna kuna, a u manjem obimu mijenjaju se tek pojedine rashodovne stavke poput smanjenja sredstava za zimsku službu.

Čičak je ujedno pozvao sve vijećnike i političke stranke da daju prijedloge za izradu proračuna za 2018. godinu, kako bi on u što većoj mjeri odrazio želje svih političkih faktora te kako bi se pojednostavila procedura njegovog donošenja.

Vijeće je prihvatilo i odluku o izradi 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Rugvica kojima će se razmotriti dvjestotinjak zahtjeva građana, usmjerenih na njegove izmjene uglavnom prema proširenju građevinskog područja. Međutim, istaknuto je, kako će se, radi jednostavnije provedbe, iz Plana brisati obveza izrade UPU-a Rugvica i proširiti obuhati poslovnih zona koji će biti osnova za dobivanje u vlaništvo Općine poljoprivrednog zemljišta od strane Države. Radi proširenja poslovnih zona predviđeno je i ukidanje sadašnje sportsko rekreacijske zone kod RALU-a.

U promjene Prostornog plana bit će uključeni i novi zahtjevi, a, kako se također čulo, građani ne moraju čekati javnu raspravu o tom planu već zahtjeve i prijedloge, radi što efikasnije procedure, mogu uputiti odmah. Vijeće je imenovalo i Odbor za prostorno planiranje.

Suglasnost na sjednici Vijeća dobio je i natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta koji se redovito raspisuje, a imenovano je i povjerenstvo za njegovu provedbu u koje su izabrani Ivica Radanović, Stipo Rašić i Ivica Kuzmec. Na kraju Vijeće Općine Rugvica je donijelo o odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krmača i krava plotkinja na području Općine, a zanimljivo je da su ove odluke preuzete po modelu Grada Dugog Sela.

Pitanja i prijedlozi

Vijećnik HSS-a Marko Petek upozorio je kako je došlo do izmjena zakonskih okvira vezanih uz zbrinjavanje komunalnog otpada te upitao šta Općina poduzima vezano uz tu problematiku. Odgovorio je načelnik Mato Čičak rekavši kako u Općini prate tu problematiku te kako je u prvoj fazi rješavanja tog problema rješenja dužan dati koncesionar Eko Flor. Međutim, dodao je, Općina Rugvica daleko je odmaknula u fazi rješavanja pitanja reciklažnog dvorišta te se već do konca ove godine očekuje dobivanje 2,5 milijuna kuna od strane Države za njegovu izgradnju, a u funkciji bi moglo biti već do Uskrsa iduće godine – zaključio je Čičak.

Vijećnik HSS-a Željko Vojković upitao je da li se radi na rješavanju pitanja transparentnosti rada Općine jer je, prema dostupnim pokazateljima, Općina u tom smislu loše rangirana.

Odgovor je dao pročelnik Ivica Radanović da je ovih dana potpisan ugovor s tvrtkom koja će sve potrebne akte objavljivati na internetskoj stranici Općine Rugvica, a istim putem će se omogućiti građanima davanje primjedbi i prijedloga vezanih uz rad Općine.

Haesesov vijećnik Ivica Kuzmec upitao je kada će početi radovi na izgradnji sekundarne mreže odvodnje, na što je načelnik Čičak odgovorio kako proceduru provode Hrvatske vode koje trenutačno pripremaju javnu nabavu za izvođaće radova. S obzirom na složenost pripreme javne nabave Čičak je ocijenio kako bi radovi mogli započeti, u najboljem slučaju, u proljeće 2018. godine.

Vijećnik Vojković upitao je još i da li je točno da se sa radnim strojevima koji su u vlasništvu Općine obavljaju i neki radovi na privatnim parcelama. Odgovoreno mu je da precizira pitanje jer u Općini nemaju takve podatke, a da se tako nešto, prema sadašnjim kriterijima korištenja strojeva ne bi smjelo događati.

Nenad Haleuš Mali

 

RugvicaRugvicaRugvicaRugvicaRugvica

 

Foto: dugoselska-kronika.hr

CZSSDS @ 2014.