Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Javna rasprava - Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

Javni poziv

Nacrt

Obrazac

Obrazloženje

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

CZSSDS @ 2014.