Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Službenica za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15 – dalje Zakon).


Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.


Pravo na pristup informacijama  sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.


Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.


Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.


Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  može se  podnijeti Centru za socijalnu skrb Dugo Selo:

  • · pisanim putem na adresu:

  Centar za socijalnu skrb Dugo Selo
  Josipa Zorića 3  10 370 Dugo Selo
 

  • · putem elektroničke pošte: 

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 · telefaksom na broj: 

  01/2752-295 

  • · telefonom na broj: 

  01/2753-209 ili 01/2753-802

  • · službenica za informiranje je Anđelina Gegić, mag.iur.


Centar za socijalnu skrb Dugo Selo ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona.
  

Pristup informaciji može se ostvariti putem slijedećih obrazaca:

Zahtjev za pristup informacijama

 http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/04/NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/04/NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/04/NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc

CZSSDS @ 2014.