Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME : OD PONEDJELJKA DO PETKA od 7.30 do 15.30 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK,SRIJEDA, PETAK  OD 8.00 DO 14.00 sati 

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece. 

CZSSDS @ 2014.