Developed in conjunction with Ext-Joom.com

PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

 

Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi su:

 • zajamčena minimalna naknada
 • naknada za troškove stanovanja
 • troškovI ogrjeva
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
 • jednokratne naknada
 • naknade u vezi s obrazovanjem
 • osobna invalidnina
 • doplatak za pomoć i njegu
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 •  naknada do zaposlenja
 • socijalne usluge.

 

CZSSDS @ 2014.